Lidköpings miljöbarometer

Här kan du se hur vi arbetar för en hållbar framtid i frågor kopplade till energi och klimat. Vi har politiskt antagna mål och jobbar med att genomföra ett stort antal åtgärder.

Arbetet med att ta fram en miljöplan har nu avslutats. Planen inkluderar hela kommunens miljöarbete. Resultatet av uppföljning av de nya målen och åtgärderna kommer att redovisas här. Planen behandlas i kommunfullmäktige i maj 2017.

Projekt

Energi- och klimatplan

Projekt EKP

Denna plan, som antogs av Kommunfullmäktige 2013, innehåller ett antal långsiktiga mål som framför allt handlar om att minska energianvändningen och att fasa ut fossila bränslen.

Uppföljning av kommunens egna verksamheter

Projekt MLS

De indikatorer som finns här sammanfattas årligen i ett så kallat styrkort som rapporteras till Kommunfullmäktige.

Miljötillståndet i Lidköping

Projekt MTL

Här redovisas miljötillståndet i Lidköping. Genom ett stort antal indikatorer kan du följa miljöutvecklingen i kommunen.

Kontakt

Projekt se
Uppdaterad: 2017-08-29