Lidköpings miljöbarometer

Här kan du se hur vi arbetar för en hållbar framtid i frågor kopplade till energi och klimat. Vi har politiskt antagna mål och jobbar med att genomföra ett stort antal åtgärder.

Arbetet med att ta fram en miljöplan har nu avslutats. Planen inkluderar hela kommunens miljöarbete. Resultatet av uppföljning av de nya målen och åtgärderna kommer att redovisas här. Planen behandlas i kommunfullmäktige i maj 2017.

Uppföljningar

Energi- och klimatplan

Uppföljning EKP Denna plan, som antogs av Kommunfullmäktige 2013, innehåller ett antal långsiktiga mål som framför allt handlar om att minska energianvändningen och att fasa ut fossila bränslen.
Bedömning: 12 av 24 delmål är uppfyllda12 av 24 delmål är uppfyllda12 av 24 delmål är uppfyllda12 av 24 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus: åtgärder är genomfördaåtgärder är genomfördaåtgärder är genomförda

Uppföljning av kommunens egna verksamheter

Uppföljning MLS De indikatorer som finns här sammanfattas årligen i ett så kallat styrkort som rapporteras till Kommunfullmäktige.
Bedömning: 4 av 8 delmål är uppfyllda4 av 8 delmål är uppfyllda4 av 8 delmål är uppfyllda

Miljötillståndet i Lidköping

Uppföljning MTL Här redovisas miljötillståndet i Lidköping. Genom ett stort antal indikatorer kan du följa miljöutvecklingen i kommunen.
Kontakt
Uppföljning se
Uppdaterad: 2017-04-26