Miljöplanen och miljötillståndet i Lidköping

Här kan du se hur vi arbetar för en hållbar framtid i frågor kopplade till Lidköpings kommuns Milljöplan som antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19.

Världen och vi i Lidköping står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Det vi gör har betydelse för hela vår omvärld både genom påverkan och kunskap. Hur vi agerar idag kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka beslut framöver.

För att visa hur arbetet med Miljöplanen går och hur utvecklingen för en hållbar framtid ser ut för Lidköpings kommun så presenterar vi fakta och nyckeltal från både interna och externa källor här i Miljöbarometern.

Huvudområden

Sund livsmiljö

Huvudområde MP.1

Området "en sund livsmiljö" omfattas av flera av Sveriges nationella miljömål. Vi vill ha en hälsosam
inomhusmiljö, det vi äter och dricker ska vara av god kvalitet och luften vi andas ska vara ren. Vi ska
dessutom kunna njuta av naturen i vår omgivning.

Minskad klimatpåverkan

Huvudområde MP.2

Klimatet är en av vår tids ödesfrågor. Världens ledare har vid klimatmötet COP21 i Paris enats om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Det innebär att världens länder nu har en gemensam plan för att minska utsläppen av växthusgaser och att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader.

Hållbar resursanvändning

Huvudområde MP.2

Sverige är ur ett globalt perspektiv ett land i framkant när det kommer till vår hantering av avfall och hur vi bedriver vår återvinning. Medvetenheten ökar kring vad som behöver göras i samhället för att värna om miljön och en hållbar framtid. Men vi kan bli bättre. För att utveckla den hållbara resursanvändningen i Lidköping behöver vi tillsammans se över vår användning och försöka hitta möjligheter till förbättring.

Naturens tjänster

Huvudområde MP.3

Vi människor är beroende av så kallade ekosystemtjänster från naturen eftersom de är en av grunderna för vår välfärd. Exempel på ekosystemtjänster som vi får gratis varje dag är produktion av mat, bioenergi, rening av luft och vatten, pollinering samt klimatreglering.

Kommunen som föregångare

Huvudområde MP.4

Självklart har vi alla ansvar för miljön och det är genom samarbete som vi når våra mål. Vår nästa stora utmaning är att växla upp kommunens miljöarbete så att det får ett större genomslag i Lidköping.

Kontakt

Projekt MP
Uppdaterad: 2019-05-08