Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Denna plan, som antogs av Kommunfullmäktige 2013, innehåller ett antal långsiktiga mål som framför allt handlar om att minska energianvändningen och att fasa ut fossila bränslen.

För att nå målen finns ett femtiotal mindre eller större föreslagna åtgärder som vi arbetar med framför allt under perioden 2013-2015.

Vi gör varje år en uppföljning av hur vi ligger till i förhållande till målen och undersöker om åtgärderna är tillräckliga. I samband med att arbetet går framåt föreslås nya åtgärder. Som kommun har vi stort inflytande över vår egen verksamhet men vi arbetar också intensivt för att alla medborgare i kommunen ska ges bra förutsättningar till att vara med och skapa ett hållbart Lidköping.

Huvudområden

Mål för geografiska Lidköping

Huvudområde EKP.1
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  åtgärder är genomförda

Mål för kommunens verksamheter

Huvudområde EKP.2
Bedömning: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Åtgärdsstatus:  åtgärder är genomförda

Mål för energiproduktion

Huvudområde EKP.3
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  åtgärder är genomförda