Kemikaliehantering

Användning av kemikalier är förenad med risker för både hälsa och miljö. Det är därför särskilt viktigt att fokusera på att barn och unga inte utsätts för påverkan från skadliga kemikalier.

Mål

Kemikalier i kommunens verksamheter

Mål MP.4.7.1

Minska antalet olika kemikalier i kommunens verksamheter med 25 procent till 2020.

Viljeinriktningar

Kemikaliesmarta förskolor

Viljeinriktning MP.4.7.2

Se till att kommunenes förskolor är kemikaliesmarta.

Mindre skadliga kemikalier

Viljeinriktning MP.4.7.3

Byta till mindre miljö- och hälsoskadliga kemikalier i våra verksamheter.

Betydande miljöaspekt MP.4.7
Uppdaterad: 2019-04-12