Ständiga miljöförbättringar

Åstadkomma ständiga miljöförbättringar i samtliga verksamheter genom ledningssystemet.

De senaste tio åren har vi organiserat vårt miljöarbete genom ett miljöledningssystem. Det är ett arbetsätt för att leda miljöarbetet. Utgångspunkten är att vi först diskuterar vad vi behöver bli bättre på och sedan hur vi ska bli bättre. Det kan handla om att vi ska utbilda oss för att fatta bättre beslut och göra mer miljöanpassade val i olika situationer. Det kan också vara så att vissa saker som vi gör regelbundet, till exempel sorterar avfall, kör bil eller handlar varor och tjänster, behöver styras för att minska miljöpåverkan. det gör vi med hjälp av rutiner och andra styrdokument. I kommunens styrkort sätter vi upp indikatorer med målvärden. Miljöledningssystemet har hjälpt oss att styra miljöbetet så att vi har nått våra målvärden och hela tiden förbättrat oss. Från och med 2017 ingår miljöledningssystemet som en del i kommunens nya ledningssystem, som kallas "vårt arbetssätt".

Övergripande viljeinriktning MP.4.7
Uppdaterad: 2019-04-03