Transporter

Kommunens mål är att helt få bort de fossila drivmedlen i fordonsparken.

Kommunen förfogar över mer än 250 personbilar och lätta lastbilar. Dessutom finns ett antal tunga lastbilar, arbetsfordon och renhållningsfordon. Varje år används motsvarande 500 000 liter drivmedel vilket medför betydande klimatpåverkande koldioxidutsläpp om fossila bränslen används.

Kommunens mål är att helt få bort de fossila drivmedlem och nästa steg är elbilar.

Mål

Fossilbränslefri fordonsflotta

Mål MP.4.2.1

År 2020 har kommunen en fossilbränslefri fordonsflotta.

Viljeinriktningar

Utfasning av fossila drivmedel

Viljeinriktning MP.4.2.5

Fortsätta utfasningen av de fossila drivmedlen som kommunens egna fordon använder.

Optimerad fordonsflotta

Viljeinriktning MP.4.2.2

Optimera vår fordonsflotta, både antal fordon och storlek på dessa.

Klimatpåverkan tjänsteresor och pendling till arbete

Viljeinriktning MP.4.2.4

Fortsätta det aktiva arbetet med att minska klimatpåverkan från såväl våra tjänsteresor som de kommunanställdas resor till och från arbete.

Betydande miljöaspekt MP.4.2
Uppdaterad: 2019-05-08