Utbildning-kommunikation

Kommunen har stora möjligheter att kommunicera miljö. Vi kommunicerar genom att vara ett föredöme och verka som folkbildare och utbildare för kunder, brukar och medarbetare.

Vi strävar ständigt efter att öka kommuninvånarnas nöjdhet med vårt miljöarbete. Kommunen har unika möjligheter att kommunicera miljö och hållbarhet till våra barn och ungdomar. Genom att berätta om allt som görs kan vi också bidra med att skapa framtidstro.

Viljeinriktningar

Kommunens miljöarbete

Viljeinriktning MP.4.5.1

Göra kommunens miljöarbete mer synligt och driva det i dialog med kommuninvånarna.

Leva mer hållbart

Viljeinriktning MP.4.5.2

Uppmuntra kommuninvånarna att leva mer hållbart genom att kommunicera och göra det enklare.

Nöjdhet med miljöarbetet

Viljeinriktning MP.4.5.3

Öka kommunanställdas nöjdhet med miljöarbetet avseende delaktighet, påverkansmöjlighet och information.

Resfria möten

Viljeinriktning MP.4.5.4

Öka andelen resfria möten och användandet av digital teknik för videokonferenser.

Betydande miljöaspekt MP.4.5
Uppdaterad: 2019-04-12