Miljötillståndet i Lidköping

Här redovisas miljötillståndet i Lidköping. Genom ett stort antal indikatorer kan du följa miljöutvecklingen i kommunen.

28 indikatorer utvecklas positivt

Indikator MTL.1.1
Indikator MTL.2.1
Indikator MTL.3.1
Indikator MTL.3.2
Indikator MTL.3.3
Indikator MTL.3.4
Indikator MTL.3.5
Indikator MTL.3.6
Indikator MTL.3.7
Indikator MTL.4.8
Indikator MTL.4.11
Indikator MTL.5.3
Indikator MTL.5.4
Indikator MTL.5.5
Indikator MTL.5.6
Indikator MTL.5.8
Indikator MTL.7.1
Indikator MTL.7.2
Indikator MTL.7.3
Indikator MTL.7.5
Indikator MTL.7.6
Indikator MTL.8.2
Indikator MTL.8.7
Indikator MTL.9.1

Kontakt

Projekt MTL
Uppdaterad: 2018-11-06