Miljötillståndet i Lidköping

Här redovisas miljötillståndet i Lidköping. Genom ett stort antal indikatorer kan du följa miljöutvecklingen i kommunen.