Energi

Energianvändningen i Lidköping har minskat med drygt tio procent sedan 2009 och samtidigt har produktionen av förnyelsebar energi ökat.


Lidköping Biogas

All energianvändning påverkar miljön mer eller mindre. Den svenska energi- och klimatpolitiken syftar till en effektiv och hållbar energianvändning med låg negativ inverkan på klimatet, miljön och människors hälsa.

Energianvändningen i Lidköping har minskat med drygt tio procent sedan 2009, men har de fem senaste åren inte förändrats nämnvärt. Idag står transporter för den största energianvändningen. Produktionen av förnyelsebar energi har ökat de senaste åren, speciellt produktionen av flytande biogas som slog rekord 2016. Även produktionen av solenergi har ökat medan antal vindkraftverk har legat på samma nivå sedan 2012. Användningen av fossil olja vid fjärrvärmeproduktionen har minskat medan mängden fossilt bränsle som levereras till Lidköping ökade 2015.

Energianvändning

Energianvändning

Indikator MTL.3.1

Energianvändning per invånare.

Förnybara energikällor

Installerad vindkraft

Indikator MTL.3.2

Installerad effekt i vindkraftverk inom kommunen

Produktion solenergi

Indikator MTL.3.3

Produktionskapacitet av solel och solvärme inom den kommunala organisationen.

Installerad effekt solenergi

Indikator MTL.3.4

Installerad effekt solenergi inom Lidköpings elnätsområde.

Biogasproduktion

Indikator MTL.3.5

Biogasproduktion i Lidköping

Icke förnybar energi

Andel fossil olja

Indikator MTL.3.6

Andel fossil olja vid produktion av fjärrvärme i värmeverket.

Mängd fossila bränslen

Indikator MTL.3.7

Fossilt bränsle levererat till geografiska Lidköping

Nationella mål

Huvudområde MTL.3
Uppdaterad: 2018-11-06