Företag och verksamheter

Antalet miljöcertifierade företag har minskat i Lidköping. År 2016 var det 53 miljöcertifierade företag i kommunen.

Företag har en viktig roll inom miljöområdet och kan bidra både genom att minska sin egen miljöpåverkan och genom att skapa lösningar och innovationer för en hållbar utveckling. Antalet företag som är miljöcertifierade enligt ISO 14 001 eller Svensk miljöbas har ökat varje år sedan 1997. Den trenden bröts dock 2016.

Miljöledningssystem och certifiering

Miljöcertifierade företag

Indikator MTL.9.1

Antal utfärdade certifikat enligt ISO 14 001, EMAS eller Svensk miljöbas

Miljöcertifierade skolor och förskolor

Indikator MTL.9.2

Antal miljöcertifierade förskolor, grundskolor och gymnasium i Lidköping.

Huvudområde MTL.9
Uppdaterad: 2018-07-04