Klimat

Utsläppen av växthusgaser inom kommunens gränser har minskat med 24 procent sedan 1990. Medeltemperaturen och årsnederbörden i Lidköping har ökat.

Klimatförändringarna är ett av de största miljöproblemen som vi står inför. Förbränning av fossila bränslen svarar för det största bidraget till utsläppen både i Sverige och i övriga världen. Utsläppen av växthusgaser inom Lidköpings kommun har minskat med 24 procent sedan 1990. Transporter, jordbruk och uppvärmning är de största utsläppskällorna.

Klimatmodeller visar att Sverige kommer få en högre medeltemperatur och mer nederbörd. Medeltemperaturen har ökat i Lidköping. År 2014 var det varmaste året sedan mätningarna startade. Även nederbördsmängden har ökat markant.

Utsläpp av växthusgaser

Växthusgasutsläpp

Indikator MTL.1.1

Utsläpp av växthusgaser (totalt)

Lokal väderstatistik

Årsmedeltemperatur

Indikator MTL.1.2

Årsmedeltemperatur vid Såtenäs utanför Lidköping.

Årsnederbörd

Indikator MTL.1.3

Årsnederbörden i Lidköping

Nationella mål

Huvudområde MTL.1
Uppdaterad: 2018-09-20