Minskad klimatpåverkan

Klimatet är en av vår tids ödesfrågor. Världens ledare har vid klimatmötet COP21 i Paris enats om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Det innebär att världens länder nu har en gemensam plan för att minska utsläppen av växthusgaser och att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader.

Övergripande mål

Växthusgaser och påverkan på klimatet

Övergripande mål MP.2.4

År 2020 ska koldioxidutsläppen ha minskat med 40 procent jämfört med 1990.
År 2045 ska Lidköping inte längre ha några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären.
År 2020 ska utsläppen av växthusgaser från jordbruket ha minskat med 10 procent jämför med 2010.

Förnybar energi

Övergripande mål MP.2.5

År 2030 ska andelen förnybar energi ha ökat till minst 80 procent.

Hållbart boende

Hållbara transporter

Hållbar konsumtion

Huvudområde MP.2
Uppdaterad: 2020-03-12