Uppföljning av kommunens egna verksamheter

De indikatorer som finns här sammanfattas årligen i ett så kallat styrkort som rapporteras till Kommunfullmäktige.

Syftet med detta är att ge en övergripande bild av hur kommunkoncernen arbetar med energi-, klimat- och miljöfrågor inom den egna verksamheten och hur detta arbete går. Den här delen utgör ett av underlagen till Strategisk Plan och Budget i Lidköping.

Ansvarig organisation

Hållbar samhällsutveckling

Kontakt

Projekt MLS
Uppdaterad: 2018-04-04