Bedömning år 2015

Sammanvägning av status i de prioriterade målområdena

Bedömningen är en sammanvägning av aktuell status inom de prioriterade målområdena i miljöledningssystemet.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Utifrån det arbete som gjorts och de trender vi ser samt de investeringsbeslut som är tagna så verkar vi vara på god väg att nå målet utifrån en helhetsbedömning. Arbetet får dock inte avstanna och fokus bör ligga på att få ner elanvändningen.

Huvudområde MLS.0
Uppdaterad: 2016-01-26