Elanvändning

Elanvändningen inom kommunen är framför allt kopplat till elanvändning i lokaler, gatubelysning och användning i samband med vattenrening. Dessa följs som enskilda indikatorer.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Energi för gatubelysning

Indikator MLS.3.1

Energianvändning för gatubelysning

Trend för nyckeltal: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 282,6 kWh/stolpe2017

Energi för processat vatten

Indikator MLS.3.2

Energiåtgång för processat dricks- och avloppsvatten

Trend för nyckeltal: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 0,49 kWh/m32017

Elanvändning i kommunens lokaler

Indikator MLS.3.3

Elanvändning för fastigheter förvaltade av Intern Service

Trend för nyckeltal: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 59,1 kWh/m22017
Delmål MLS.3
Uppdaterad: 2018-04-04