Energianvändning idrottsanläggningar

Fram till 2020 ska idrottsanläggningarna, betraktade som en enhet, vara 20 procent energieffektivare än 2008.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Delmål MLS.2
Uppdaterad: 2018-02-12