Energianvändning uppvärmning

År 2020 ska energianvändningen per uppvärmd ytenhet i de bostäder och lokaler som förvaltas av kommunen, eller av kommunala bolag, ha minskat med 30 procent jämfört med 1995.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Indikatorer

Energi för uppvärmning, AB Bostäder

Indikator MLS.1.1

Energiåtgång för uppvärmning inom AB Bostäder

Trend för nyckeltal: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1995
Senaste värdet: 104,5 kWh/m22016

Energi för uppvärmning av kommunens lokaler

Indikator MLS.1.2

Energianvändning för uppvärmning av lokaler förvaltade av Intern Service

Trend för nyckeltal: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1995
Senaste värdet: 101,9 kWh/m22017
Delmål MLS.1
Uppdaterad: 2018-04-04