Fossil olja i värmeverket

År 2020 ska fossil olja bidra till maximalt 1,5 procent av den totala energiproduktionen.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Indikatorer

Andel fossil olja

Indikator MLS.5.1

Andel fossil olja vid produktion av fjärrvärme i värmeverket.

Trend för nyckeltal: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 0,4 %2017
Delmål MLS.5
Uppdaterad: 2018-02-13