Koldioxidutsläpp kommunens fordon

År 2020 ska utsläppen av koldioxid från kommunens fordon ha minskat med 30 procent jämfört med 2008.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås
Delmål MLS.6
Uppdaterad: 2018-06-12