Medarbetarnas syn på miljöarbetet

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Medarbetarnas syn på miljöarbetet

Indikator MLS.8.1
Trend för nyckeltal: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 3,8 2014
Delmål MLS.8
Uppdaterad: 2017-04-10