Produktionskapacitet för solenergi

År 2020 ska Lidköpings Kommun äga anläggningar som producerar minst 300 MWh solenergi.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Indikatorer

Produktion solenergi

Indikator MLS.4.1

Produktionskapacitet av solel och solvärme inom den kommunala organisationen.

Trend för nyckeltal: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 285 MWh2017
Delmål MLS.4
Uppdaterad: 2018-04-04